NOU! Utilitzeu l'aplicació KaminoGuide al vostre telèfon per visitar el parc !
Veure el mapa del parc
Descarregar el fullet (en francès)