El titular del lloc web és Charles Balaguer (director del parc).

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del Charles Balaguer, amb Marie-Claude Quérineau (aquarel dels animals), i amb Patrick Nosetto (fotos dels animals).

Per a qualsevol dubte o suggeriment amb relació a aquest lloc web us podeu adreçar a : webmaster@faune-pyreneenne.fr

El lloc web es realitza amb el framework HTML5/CSS3/JQUERY HTML Kick Start.